Oprichting

Meer dan 50 jaar geleden werd de basis gelegd voor de huidige coöperatieve vereniging 'Congrestolken' door Henri Methorst, een linguïst met een juridische achtergrond en werkzaam in het uitgeversvak. In 1953 was hij een van de eerste Nederlandse tolken bij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de huidige Europese Unie. Rond die tijd werd Nederland populair als locatie voor internationale, vooral medische congressen. Henri Methorst werd gevraagd de tolkenteams voor deze bijeenkomsten te organiseren. Omdat het vak van congrestolk nog in zijn kinderschoenen stond, waren de tolken toen vooral meertalig opgevoede Nederlandse of de buitenlandse academici, die het vak in de praktijk moesten leren en was het nog niet het gespecialiseerde beroep zoals we dat nu kennen. Met deze eerste congressen in de jaren 50 begon Henri geleidelijk bekendheid te verwerven. Het bureau Methorst was geboren. Eén van de eerste opdrachtgevers uit die tijd was het Wereld Congres van Tandartsen (FDI), vandaag de dag nog steeds vaste klant van Congrestolken.

In 1976 vormde Henri zijn eenmansbedrijf om tot een coöperatieve vereniging samen met de collega's waarmee hij tot dan toe had gewerkt. Tot 1988 bleef hij voorzitter van het bestuur en tot op hoge leeftijd hield hij belangstelling voor het vak en bezocht regelmatig de tweejaarlijkse ledenvergadering. Op 10 augustus 2007 overleed Henri Methorst op de leeftijd van 98 jaar. Ter nagedachtenis aan hem hebben de leden van Congrestolken de Henri Methorst Award ingesteld, die tweejaarlijks wordt toegekend aan een persoon of een organisatie actief op multicultureel gebied en gericht op personen met een taalachterstand of taalprobleem.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close