Tips bij aanvraag tolk

  • De congrestolk brengt de boodschap van de sprekers over. Het is in uw belang dat de boodschap van de sprekers zo getrouw mogelijk wordt weergegeven. Geef de tolken daarom ruim van te voren de beschikbare documentatie zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op uw bijeenkomst.
  • In het geval van een zeer technische of anderszins ingewikkelde bijeenkomst is het raadzaam van te voren een korte briefing te houden.
  • Vermijd voorlezen van teksten. Dit is voor toehoorders en tolken erg vermoeiend. Wordt er toch voorgelezen geef dan van te voren een kopie van de tekst aan de tolken.
  • Bij simultaanvertaling wordt gebruik gemaakt van speciale apparatuur. Congrestolken adviseert u over de technische faciliteiten en regelt in overleg met u de juiste apparatuur. Mocht u het zelf willen regelen, verzeker u er dan van dat de apparatuur voldoet aan de internationale ISO-normen.
  • Een professioneel tolkenteam heeft altijd een team leader als contactpersoon. Wij raden u aan, voor een goede samenwerking tussen team leader en uw organisatie ook een contactpersoon aan te wijzen.
  • Congrestolken luisteren, vertalen en spreken tegelijk. Ze werken onder hoge druk. Om de kwaliteit van de vertolking constant te houden leert de ervaring dat de werkdag, inclusief pauzes, niet veel langer dan acht uur moet duren.
Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close