Tips voor het aanleveren van documenten voor vertaling

  • Besteed zorg aan de oorspronkelijke tekst, zeker wat betreft helderheid en opbouw. Wijziging- en correctierondes kosten veel extra tijd waardoor vertaalprojecten onnodig duur worden en er een toenemende kans op foutjes ontstaat. Een goede brontekst levert ook een goede vertaling op.
  • Plan zorgvuldig wanneer u grotere documenten vertaald wenst te hebben. Houd er rekening mee dat een ervaren, professionele vertaler gemiddeld rond de 2500 woorden per dag vertaalt. Uiteraard hangt dit ook af van de soort tekst. Een ingewikkelde juridische verhandeling zal doorgaans meer tijd per woord vragen dan een eenvoudige handleiding.
  • Veel bedrijven beschikken over vertaallijsten met vaktermen, terminologie en afkortingen specifiek voor het werkveld van hun organisatie. Stuur deze lijsten mee met het document dat u vertaald wenst te hebben, dat scheelt de vertaler tijd en u kosten.
  • Een vertaler is geen copywriter. Een vertaler maakt een document inhoudelijk niet fraaier dan het is. Men vertaalt letterlijk wat er staat. Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de inhoud van het te vertalen document, wenst u bijvoorbeeld een bepaalde toonzetting of wilt u dat het document geredigeerd wordt, geef dat dan van te voren duidelijk aan.
  • Lever het te vertalen document indien mogelijk digitaal in Word aan. Door een tekst in digitaal formaat aan te leveren kan een vertaler het bron- en doeldocument in twee programmavensters naast elkaar plaatsen. Dit verhoogt de productiviteit.
Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close